Έρευνα για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές ατόμων με άνοια, ανάλυση ικανοτήτων και καλές πρακτικές στην Ε.Ε

Image module
για MH επαγγελματίες φροντιστές
Image module
για επαγγελματίες φροντιστές
Image module
για εκπαιδευτές φροντιστών