Selvevaluering

Introduktion

Dette værktøj til selvevaluering er designet til at gøredig i stand til atdu selv kan evaluere din viden, dine færdigheder og kompetencer i forbindelse med omsorg forpersoner med demens, din egen praksis og dine egne strategier, så du bliver mere bevidst om dine egne evner og den vej, du følger for at kunne nå op på et højereniveau.

Redskabet vil også hjælpe dig med at udvikle din grundlæggende tankegang til kritiskat analysere og identificere dine egne styrker og svagheder og dermed være mere klar til at begynde at ledeCST-sessioner eller uddanne andre til at lede CST-sessioner i din organisation eller starte nye veje for livslang læring inden for demenspleje.

Det forventes, at det tager ca. 30 minutter at gennemføre selvevalueringen.

DCare Course

Svar på følgende spørgsmål om dig selv

Tag dig god tid og tænk over svarene, mens du gennemgår spørgsmålene -du kan altid vende tilbage til et svar og ændre det.