Uddannelseskursus for professionelle omsorgspersoner til mennesker med demens

User Guide DK

Introduktion

I alle lande med en aldrende befolkning stiger antallet af mennesker, der lever med eller er i risiko for at blive demente, fortsat. Bevidsthed om demens er en nøgleprioritet for alle ansatte i sundheds- og socialvæsenet.

Klinisk pleje- og omsorgspersonale skal være opmærksomme på bedste praksis inden for metoder til omsorg for mennesker med demens. Personcentreret pleje, som Tom Kitwood er fortaler for, er et godt eksempel på en metode, der er under forandring. En del af denne pleje vil dreje sig om praktiske råd, f.eks. om, hvordan man skaber et demensvenligt miljø, som vil hjælpe den demente person til at leve et bedre og mere aktivt liv.

Det er nyttigt at have en forståelse for de forskellige former for interventioner, der er til rådighed, samt en bevidsthed om og forståelse for de specifikke behov hos mennesker med demens og deres plejere, uanset om de er professionelle, frivillige eller familiemedlemmer. Kognitiv stimuleringsterapi (CST) er en type intervention, som beskrives nærmere i dette kursus. CST er en praktisk metode, der er udviklet i England af University College London (UCL), og er en evidensbaseret gruppe- eller individuel terapi for mennesker med demens. Den praktiseres nu globalt.

Kursus Content

Åben
+9058 tilmeldt
Fri adgang

Kursus Includes

  • 4 Moduler
  • 24 Emner
  • 4 Quizzer
  • Kursus Certificate