Hvad er demens

Udbredelsen af demens

Demens er en overordnet betegnelse for sygdomme og tilstande, der er kendetegnet ved påvirkning af hukommelse, sprog, problemløsning og andre kognitive evner, der påvirker en persons kapacitet i forhold til at udføre daglige aktiviteter. Alzheimer er den mest almindelige årsag til demens.

 

Dementia prevalence

Der er i øjeblikket ingen kur eller sygdomsmodificerende behandling, men bedre politikker kan forbedre livet for mennesker med demens ved at hjælpe dem og deres familier til at tilpasse sig til at leve med tilstanden og sikre, at de har adgang til pleje af høj kvalitet.

I 2018 lever anslået 9,1 millioner mennesker over 60 år med demens i EU-landene. Til sammenligning var der 5,9 millioner i 2000. Hvis den aldersspecifikke udbredelse af demens forbliver den samme, betyder aldrende befolkninger, at dette antal vil fortsætte med at vokse betydeligt i fremtiden.

Det samlede antal mennesker, der lever med demens i EU-landene, forventes at stige med ca. 60% i løbet af de næste to årtier og nå op på 14,3 millioner i 2040, hvor de ældste mennesker (dem over 90 år) står for en voksende andel.

Forekomsten af demens øges ved stigende alder. Af personer i alderen 60 til 64 år rammes 1% af demens mens næsten 40% af personer over 90 år rammes Dette gælder for hele EU. Flere kvinder end mænd lever med demens i hver aldersgruppe og kløften øges i de ældre aldre. Samlet set havde ca. 7% af befolkningen over 60 år i EU-landene demens i 2018. Denne andel forventes at vokse til over 8% i 2040 på grund af befolkningens øgede levetid. Lande, der har høje andele af meget ældre mennesker, har nu generelt en større andel af personer med demens. I Italien, Frankrig, Grækenland og Spanien er ca. 8% af befolkning over 60 år ramt af demens, mens andelen af demensramte i Kroatien, Den Slovakiske Republik, Bulgarien, Rumænien, Polen, Den Tjekkiske Republik og Ungarn er omkring 4% eller mindre.

Fremtiden

I løbet af de næste to årtier vil forekomsten af ​​demens stige særligt hurtigt i de lande, hvor andelen af ​​mennesker over 80 og 90 år vil vokse hurtigt. Der er dog nogle beviser for, at den aldersspecifikke forekomst af demens kan være faldende i nogle lande (Matthews et al., 2013), og det kan være muligt at reducere risikoen for demens gennem sundere livsstil og forebyggende indgreb. I et nyligt randomiseret kontrolleret forsøg med flere indsatsområder, herunder diæt, fysisk træning og kognitiv træning, fandt man ud af, at sådanne livsstilsinterventioner havde en positiv effekt på kognition (Ngandu et al., 2015). Hvis en sådan indsats er vellykket, kan stigningen i udbredelse blive mindre dramatisk end tallene ovenfor antyder.

Ikke desto mindre vil demens uden tvivl udgøre en voksende udfordring for alle EU-lande.

Der har været internationalt fokus på at støtte lande i at forbedre livet for de mennesker, der lever med demens, deres familier og deres omsorgsgivere. Dette indbefatter et øget fokus på at sikre, at personen med demens har adgang til en rettidig og nøjagtig diagnose og passende hjælp efter at diagnosen er stillet. Væksten af ​​demensvenlige initiativer i mange EU-lande – inklusive uddannelse af omsorgsgivere, og oplysning til virksomheder og frivillige om at genkende tegn på demens og reagere passende – kan hjælpe med at reducere stigmatiseringen omkring sygdommen, især for dem, der bor hjemme. Ikke desto mindre er der behov for en yderligere indsats for at forbedre og koordinere pleje- og omsorgsindsatsen blandt demensramte og hjælpe dem og deres familier med at navigere i komplekse sundheds- og sociale systemer, udvikle plejemodeller, der er tilpasset behovene hos mennesker med demens og forbedre kvaliteten af ​​plejen for mennesker med demens på hospitaler og ved livets afslutning (OECD, 2018)

Referencer

Matthews, F.E. et al. (2013), “A two-decade comparison of prevalence of dementia in individuals aged 65 years and older from three geographical areas of England: Results of the cognitive function and ageing Study Iand II”,The Lancet, Vol. 382, No. 9902.

Ngandu, T. et al. (2015), “A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): A randomised controlled trial”, The Lancet, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60461-5 .

OECD (2018), Care Needed: Improving the Lives of People withDementia, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing,Paris,https://doi.org/10.1787/9789264085107-en.Prince, M. et al. (2015),World Alzheimer Report 2015: The GlobalImpact of Dementia, Alzheimer’s Disease International.

OECD/European Union (2018), “Dementia prevalence”, in Health at a Glance: Europe 2018: State of Healthin the EU Cycle, OECD Publishing, Paris/European Union, Brussels. DOI: https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-19-en