Εταίροι

Η Σύμπραξη

Οι εταίροι του Έργου προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, αλλά το πεδίο δράσεως τους δεν έχει ως στόχο μόνο την Ευρώπη, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες φορείς ποικίλουν ως προς τη δράση τους, προκειμένου να προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση στο φαινόμενο της άνοιας.
Διαβάστε περισσότερα για τους εταίρους του Έργου παρακάτω.

AUSER Insieme Regionale Umbria

Ιταλία


Το Auser Insieme είναι ένας οργανισμός για την προαγωγή της κοινωνικής ανάπτυξης που έχει ως στόχο την ενίσχυση των ηλικιωμένων και την βελτίωση του ενεργού ρόλου τους στην κοινωνία. Από το 1989, σε συνεργασία με το CGIL και την Ένωση συνταξιούχων Spi-Cgil, στοχεύει στο να καταπολεμήσει όλες τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, να προωθήσει τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη έτσι ώστε κάθε ηλικία και κάθε άτομο να έχει αξία και να μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του και στους άλλους. Το Auser εργάζεται ώστε όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, να μπορέσουν να βοηθήσουν και να βοηθηθούν , να συναντούν ο ένας τον άλλον, να αυξήσουν τις δεξιότητες τους και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία ζουν.
Στην Umbria, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8.800 μέλη, 1.500 εθελοντές και περισσότερες από 44 εγκαταστάσεις σε όλη την Περιφέρεια.
Ο οργανισμός έχει ως στόχο την ανάπτυξη των ανθρώπων και των μεταξύ τους σχέσεων, βάσει των αρχών της κοινωνικής ισότητας, του σεβασμού και της αναγνώρισης των διαφορών, της προστασίας των δικαιωμάτων και των ευκαιριών ανάπτυξης. Αποστολή του είναι:
• Να αναπτύξει τον εθελοντισμό, την κοινωνική ανάπτυξη, την εκπαίδευση των ενηλίκων, τη διεθνή αλληλεγγύη, κάνοντας ειδική αναφορά στους ηλικιωμένους και τις διαγενεολογικές σχέσεις.
• Να υποστηρίξει τους ανθρώπους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους και τις σχέσεις τους, βάσει των αρχών της αλληλεγγύης
• Να υπερασπίσει και να αναπτύξει τη γνωστική και ενεργή ικανότητα στους ηλικιωμένους.
• Να αναπτύξει δίκτυα και υπηρεσίες για την υποστήριξη οικογενειών, σε συνεργασία με δημόσια ιδρύματα.
• Να αναπτύξει την ενεργή κοινωνικοποίηση, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων στην κοινωνική ζωή και την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας, την προστασία, βελτίωση και επέκταση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αρχών, την υπεράσπιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των δικαιωμάτων.
• Να ενδυναμώσει και να ενημερώσει την τοπική κοινωνία, προκειμένου να την καταστήσει ανοιχτή και πλουραλιστική.

p-consulting.gr

Ελλάδα


Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής με έδρα την Πάτρα (Ελλάδα). Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός εταιρειών και οργανισμών, τον οποίο υλοποιεί με όχημα τις τεχνολογικές καινοτομίες που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία μας. Ιδρύθηκε το 2012 και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει 16 Ευρωπαϊκά Έργα, εκατοντάδες εθνικά έργα και έχει πάνω από 200 πελάτες, στον τομέα της συμβουλευτικής και της πληροφορικής.

Κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι η παροχή:

•  Ποιοτικών επαγγελματικών υπηρεσιών πληροφορικής και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριοποίησης τους.
• Υπηρεσιών εκπαίδευσης, που στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών ποικίλων ομάδων στόχου (νέοι, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ηλικιωμένοι, άνεργοι, επιχειρηματίες κ.λπ.),
•  Υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων και online εκπαιδευτικών πλατφορμών ,
• Οργάνωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών (μέσω της υλοποίησης Έργων), που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και κυρίως όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η p-consulting.gr συνδυάζει την εκπαίδευση με την πληροφορική, καθώς στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει και αναπτύσσει online εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη χρήση νέων και καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών.
Η εταιρεία είναι ένα ενεργό μέλος του EfVET (Ευρωπαϊκό Forum για την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και εκπροσωπεί τα μέλη από την Ελλάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στις Βρυξέλλες.
Σε εθνικό επίπεδο, η p-consulting.gr συνεργάζεται με οργανισμούς και φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κολλέγια, πανεπιστήμια, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, ΜΚΟ, φορείς για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, οργανισμοί για ηλικιωμένους, κ.α.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο με φορείς και οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, με την πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη συνεργαστεί μέσα από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων και μέσα από ομάδες εργασίας σε διάφορα Ευρωπαϊκά Forums.
Η p-consulting.gr διαθέτει προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων.

Errotu Taldea S.L.P.

Ισπανία


Το ERROTU είναι μια MME που εργάζεται στην εξειδικευμένη αρχιτεκτονική και τη γήρανση της κοινωνίας, συγκεκριμένα ότι αφορά την άνοια. Έχει δυο τομείς εργασίας, αφ’ ενός τη Συμβουλευτική και την Εκπαίδευση και αφ’ ετέρου τη διαχείριση, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων. Στόχος τους είναι η βελτίωση της ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ειδικά των ηλικιωμένων μέσα από το άμεσο περιβάλλον.

Τα ιδρυτικά μέλη του ERROTU έχουν μια ποικίλη εμπειρία στην επιχειρηματικότητα και τις ποιοτικές διαδικασίες διαχείρισης, δουλεύοντας με τα ISO UNE 9001, ISO UNE 170001 και ISO UNE 170002. Έχουν εργαστεί στη συμβουλευτική για δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, στην ποιοτική διαχείριση, τη διαχείριση έργων και την εκπαίδευση. Ήταν ομιλητές σε πολλά συμβούλια και forum. Έχουν πάρει μέρος κι έχουν αναπτύξει εθνικά και διεθνή έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και του άμεσου περιβάλλοντος.

Συνεργάζονται πολύ στενά με το ίδρυμα Aubixa, το οποίο εργάζεται για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με άνοια.

EfVET

Ευρωπαϊκή Ένωση


Ο EfVET είναι ένας πρωτοποριακός πανευρωπαϊκός οργανισμός που δημιουργήθηκε από και για τους Πάροχους Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τα μέλη της Πλατφόρμας VET4EU2. Ο EfVET αντιπροσωπεύει άμεσα τις απόψεις των μελών του στα θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε όλα τα Ινστιτούτα και λοιπά Σωματεία της Ε.Ε. και ανταποκρίνεται σε όλες τις κατάλληλες διαδικασίες συμβουλευτικής με τη συμμετοχή του στις ομάδες εργασίας ET2020 καθώς και με τις DG EMPL, DG EAC and DG GROW, CEDEFOP. Η γραμματεία του EfVET διαχειρίζεται την εφαρμογή των έργων και τις συμβουλευτικές εργασίες και παρέχει επαγγελματική υποστήριξη στα μέλη και τους συντονιστές των Θεματικών Ομάδων.

Ο EfVET έχει 179 μέλη από τις 26 χώρες που συμμετέχουν στα προγράμματα Erasmus+. Στο συγκεκριμένο έργο, ο EfVET θα συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες και θα λειτουργήσει ως φορέας προώθησης των αποτελεσμάτων σε όλα τα μέλη του.

CEBANC

Ισπανία


Το CEBANC- άνοιξε το δρόμο στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Gipuzkoa της Ισπανίας από το 1975 και παραδίδει μαθήματα σε τρεις τομείς:
ενδοϋπηρεσιακή, βασική και επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων. Το Cebanc στοχεύει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών για ολόκληρη την εργασιακή τους ζωή. Η μεγάλη ποικιλία των θεμάτων μας φέρνει σε καθημερινή επαφή με την κοινότητα των επιχειρήσεων και μας καθιστά ικανούς να προσαρμοστούμε στις νέες αλλαγές δεξιοτήτων που διαδραματίζονται λόγω της τεχνολογικής και οργανωτικής προόδου.

Το κολλέγιο προσφέρει μαθήματα πάνω σε βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα (για μαθητές που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποκτούν πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης), δευτεροβάθμιου επιπέδου ή τριτοβάθμιου επιπέδου σε τέσσερις τομείς: Υγεία, Διοίκηση, Επιχείρηση και Μάρκετινγκ, Πληροφορική. Το Cebanc έχει εμπειρία στον συντονισμό πληθώρας προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Από το 2000 το κολλέγιο έχει συντονίσει 1 πιλοτικό πρόγραμμα Leonardo, βασισμένο στις Επιχειρήσεις και 2 έργα ΤΟΙ, βασισμένα στον Τουρισμό και την Προσβασιμότητα, ενσωματώνοντας νέες πληροφορίες και τεχνολογίες επικοινωνίας στη μεθοδολογία εκπαίδευσης. Το Cebanc έχει εμπειρία επίσης στην προώθηση, την υλοποίηση και την οργάνωση πρωτοβουλιών κινητικότητας Leonardo da Vinci και Erasmus για μαθητές και το προσωπικό τους, μέσω του Διεθνούς Γραφείου τους. Το Διεθνές Γραφείο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την οργάνωση θεμάτων όλων των διακρατικών κινητικοτήτων, ενεργώντας ως ενδιάμεσος φορέας επαφής με τα συνεταιρικά ιδρύματα, ταυτόχρονα και ως αποστολέας και οικοδεσπότης οργανισμός. Το κολλέγιο επίσης συνεργάζεται με τα ακόλουθα εκπαιδευτικά και κυβερνητικά ινστιτούτα, στο να προωθεί άτομα στην εργασία και στο να παρέχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση για εταιρείες:
Τη Βασκική Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση της Gipuzkoa, την Βασκική Κυβέρνηση του Hobetuz με συνεχιζόμενη κατάρτιση ενδοϋπηρεσιακά, τη Βασκική Κυβέρνηση του Lanbide με υπηρεσία απασχόλησης και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το κολλέγιο δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών από τοπικό έως ευρωπαϊκό επίπεδο.

SOSU OSTJYLLAND

Δανία


Το SOSU OSTJYLLAND είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κολλέγιο Κοινωνικής και Υγειονομικής περίθαλψης στη Δανία. Παρέχει διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα – καθώς και συμπληρωματική κατάρτιση των εκπαιδευμένων μελών προσωπικού – για μονάδες κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για νοσοκομεία και ψυχιατρεία. Αναπτύσσει συνεχώς καινοτόμο παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό και οργανώνει πρακτική άσκηση, δουλεύοντας στενά μαζί με τους εργαζόμενους αυτού του τομέα. Έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην κατάρτιση και την περαιτέρω εκπαίδευση των φροντιστών. Απασχολεί γύρω στα 150 μέλη προσωπικό πλήρους απασχόλησης και 20 εξωτερικούς επαγγελματίες που συνδέονται με τις καθημερινές τους ενέργειες. Το 2016 το κολλέγιο είχε περισσότερους από 800 φοιτητές και περίπου 2000 επαγγελματίες φροντιστές υγείας που πήραν μέρος σε μικρότερα ή μεγαλύτερα συμπληρωματικά μαθήματα κατάρτισης. Οι φοιτητές είναι ηλικίας από 15 έως 60 χρόνων και έχουν πάνω από 50 διαφορετικά ηθικά και πολιτιστικά υπόβαθρα. Για τους νεότερους προσφέρει εισαγωγικά προγράμματα διάρκειας 20-40 εβδομάδων – προκειμένου να προετοιμαστούν για να ξεκινήσουν τα κυρίως εκπαιδευτικά προγράμματα, που είναι ένα τα ακόλουθα:
• 14 μήνες (Βοηθός Κοινωνικής και Υγειονομικής περίθαλψης) ή
• 32 μήνες (Βοηθός Κοινωνικής και Υγειονομικής περίθαλψης)

Συμμετέχει συνεχώς σε ευρωπαϊκά έργα και δεν είναι δύσκολο να εξασφαλίσει την επίδραση των αποτελεσμάτων των έργων, μέσα κι έξω από τον οργανισμό τους. Τα αποτελέσματα των έργων αφομοιώνονται απευθείας στην εκπαίδευση των φροντιστών Κοινωνικής και Υγειονομικής περίθαλψης και τους βοηθούς του κολλεγίου SOSU Ostjylland. Καθώς οι απόφοιτοι του κολλεγίου είναι οι μελλοντικοί φροντιστές, εφαρμόζουν απευθείας τις νέες τους ικανότητές στους χώρους εργασίας. Επιπλέον, το SOSU είναι μέρος διάφορων εθνικών κοινωνικών δικτύων των Δανικών κολλεγίων Υγειονομικής φροντίδας, τα οποία επωφελούνται από τα αποτελέσματα των έργων.
Το κολλέγιο είναι επίσης μέλος διάφορων διεθνών συμπράξεων και δικτύων με ενδιαφερόμενους στον τομέα της φροντίδας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πάντα προσπαθεί να τους δίνει την ευκαιρία της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

Age UK

Ηνωμένο Βασίλειο


Το Age UK BANES παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη σε ηλικιωμένους ανθρώπους που ζουν στην πόλη του Bath και στα περίχωρα της περιοχής. Το εθνικό Age UK είναι το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό ίδρυμα της χώρας, αφιερωμένο στο να βοηθά οποιονδήποτε, να αξιοποιήσει στο έπακρο τη ζωή του αργότερα. Οι άνω των 60 ετών, είναι η πιο γρήγορα πληθυσμιακά αναπτυσσόμενη ομάδα στην κοινωνία και πλέον υπάρχουν περισσότεροι από ποτέ. Η γήρανση δεν είναι ασθένεια αλλά μπορεί να αποτελέσει μία πρόκληση. Το εθνικό Age UK δε θα μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά χωρίς την αφοσίωση χιλιάδων εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν και βοηθούν όλους τους ηλικιωμένους που προσπαθούν για το καλύτερο για τη ζωή τους αργότερα. Επίσης εκπαιδεύουν άτομα στις συγκεκριμένες υπηρεσίες τους.

Το δίκτυο Age UK αποτελείται από περίπου 150 τοπικά/περιφερειακά παραρτήματα φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές και επαρχίες της Αγγλίας. Το Age UK στο BANES (συνεργάτης σε αυτό το έργο) έχει τέλειους συνδέσμους συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες (ή δήμους) (στο Bath και στο Βορειοανατολικό Somerset), με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές του τομέα υγείας, πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, τοπικούς παρόχους εκπαίδευσης, όπως το Κολλέγιο Bath και πάροχους ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αποτελούν έναν πάροχο εκπαίδευσης ενηλίκων σε διάφορους τομείς. Περισσότεροι από 200 εθελοντές δουλεύουν με το προσωπικό για να παρέχουν υπηρεσίες.

Η εργασία και η υποστήριξη που παρέχεται από το Age UK καλύπτει έναν αριθμό από διαφορετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνοντας: πληροφορίες και συμβουλευτική, καμπάνιες για ηλικιωμένους σε συνεργασία με πολιτικούς και κυβερνητικούς παράγοντες, προϊόντα και υπηρεσίες για να βοηθήσουν ηλικιωμένους να παραμένουν στο σπίτι τους και να είναι ανεξάρτητοι, βασική εκπαίδευση υπολογιστών, βοήθεια στο σχεδιασμό για τη σύνταξη και διάφορες άλλες υπηρεσίες βασισμένες στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ανάγκες.

KOISPE FAROS

Ελλάδα


Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) «ΦΑΡΟΣ» είναι μια καινοτόμος μορφή κοινωνικής επιχειρησιακής δράσης που στοχεύει στο να υποστηρίζει άτομα με κάθε είδους αναπηρία που αντιμετωπίζουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό. Ο βασικός στόχος του ΚΟΙΣΠΕ «ΦΑΡΟΣ» είναι να δημιουργήσει προστατευμένους χώρους εργασίας ή υποστηρικτική απασχόληση για αυτά τα άτομα, ώστε να τα βοηθήσει στην κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική τους αποκατάσταση (ή επανένταξη). Επίσης, στοχεύει στο να τα υποστηρίζει με κάθε μέσο, κυρίως διαμέσου ψυχολογικής υποστήριξης από ειδικούς (ψυχιάτρους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) και διαμέσου προγραμμάτων εκπαίδευσης (όπως είναι η εκπαίδευση σε υπολογιστές), κάποιες φορές με τη συνεργασία άλλων κοινωνικών οργανώσεων. Τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζονται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον οργανισμό πριν αρχίσουν τη δουλειά.

Οι δραστηριότητες του ΚΟΙΣΠΕ «ΦΑΡΟΣ» απευθύνονται κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές ή άλλου είδους ψυχικές διαταραχές και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην οικονομική τους αυτονομία. Για αυτό το σκοπό, ο ΚΟΙΣΠΕ «ΦΑΡΟΣ» εκτός από μέλος των μονάδων Ψυχικής Υγείας, αναπτύσσει και επιχειρησιακές δραστηριότητες. Η φροντίδα και η επίβλεψη για την ανάπτυξη της εταιρείας είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και υποπτεύεται από το άρθρο 12 του Νόμου 2716/1999 και συμπληρωματικά στο Νόμο 4430/2016. Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο εκλέγεται κάθε 3 χρόνια από τον Γενική Συνέλευση μελών του ΚΟΙΣΠΕ «ΦΑΡΟΣ». Aυτήν την περίοδο το απασχολούμενο προσωπικό στον ΚΟΙΣΠΕ είναι 75 άτομα, με μόνιμες συμβάσης απασχόλησης, από τα οποία οι 53 είναι με αναπηρίες ψυχικής υγείας ή κοινωνικών προβλημάτων και 22 άτομα είναι ειδικευμένοι επαγγελματίες.

ASSOCIAZIONE OMNIS

Ιταλία


Από το 2010 που ιδρύθηκε, το OMNIS είναι ένας οργανισμός κατάρτισης διαπιστευμένος από την Περιφέρεια Umbria, υπεύθυνος για τις πολιτικές και τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτιση. Η διαπίστευση επικυρώνεται κάθε χρόνο, προκειμένου να παρέχει στο OMNIS την δυνατότητα να παραδίδει μαθήματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να παρέχει σε περιφερειακό επίπεδο μία λίστα ιδιωτικών μαθημάτων για επαγγελματικούς φορείς και οργανώσεις.

Ο οργανισμός επίσης συμμετέχει σε διάφορα έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, στην υιοθέτηση των δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων μέσω της χρήσης των πόρων των Ιταλικών Επαγγελματικών Ταμείων, στη σύλληψη και ανάπτυξη καινοτόμων προσόντων μέσω της ευθυγράμμισης με τις πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από περιφερειακές, εθνικές και Ευρωπαϊκές οικονομικές στρατηγικές ανάπτυξης, στην ανάπτυξη των συνεργασιών στον κλάδο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και το χώρο της εργασίας καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων των νέων.