Έρευνα

Έρευνα για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές ατόμων με άνοια, ανάλυση ικανοτήτων και καλές πρακτικές στην Ε.Ε

[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”80″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”80″ screen_tablet_spacer_size=”60″ screen_mobile_spacer_size=”50″]
[dfd_single_image retina_image_size=”x2″ image=”605″ retina_image_x2=”615″ tutorials=””][dfd_button button_size=”dfd-button-full-width” button_text=”για MH επαγγελματίες φροντιστές” select_icon=”dfd_icons” main_style=”style-6″ buttom_link_src=”url:https%3A%2F%2Fdcare.training%2F%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bb%25cf%258c%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25bf-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25ce%25bc%25ce%25b7-%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25b3%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25af%25ce%25b5%25cf%2582%2F|title:%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%20%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82|target:%20_blank|” ic_dfd_icons=”dfd-socicon-correct-symbol” undefined=”” box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)”]
[dfd_single_image retina_image_size=”x2″ image=”610″ retina_image_x2=”620″ tutorials=””][dfd_button button_size=”dfd-button-full-width” button_text=”για επαγγελματίες φροντιστές” select_icon=”dfd_icons” main_style=”style-6″ buttom_link_src=”url:https%3A%2F%2Fdcare.training%2F%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bb%25cf%258c%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25bf-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25b3%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25af%25ce%25b5%25cf%2582-%25cf%2586%25cf%2581%2F|title:%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%20%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82|target:%20_blank|” ic_dfd_icons=”dfd-socicon-correct-symbol” undefined=”” box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)”]
[dfd_single_image retina_image_size=”x2″ image=”625″ retina_image_x2=”630″ tutorials=””][dfd_button button_size=”dfd-button-full-width” button_text=”για εκπαιδευτές φροντιστών” select_icon=”dfd_icons” main_style=”style-6″ buttom_link_src=”url:https%3A%2F%2Fdcare.training%2F%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bb%25cf%258c%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25bf-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25ce%25b5%25ce%25ba%25cf%2580%25ce%25b1%25ce%25b9%25ce%25b4%25ce%25b5%25cf%2585%25cf%2584%25ce%25ad%25cf%2582-%25cf%2586%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%2F|title:%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1|target:%20_blank|” ic_dfd_icons=”dfd-socicon-correct-symbol” undefined=”” box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)”]