Καθημερινές δραστηριότητες | Απλές εργασίες σπιτιού | Βόλτα με το σκύλο

Δραστηριότητα: Καθημερινές δραστηριότητες Απλές εργασίες σπιτιού Βόλτα με το σκύλο Καθοδήγηση: Είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι καθημερινές δραστηριότητες. Παράδειγμα: Δεν πρέπει ποτέ να αναλαμβάνετε όλες…

Δραστηριότητες γνωστικής διέγερσης:

Δραστηριότητα: Δραστηριότητες γνωστικής διέγερσης:  Διαβάστε μαζί εφημερίδες και συζητήστε τα νέα. Δείτε τις ειδήσεις και συζητήστε τις. Καθοδήγηση: Είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι καθημερινές δραστηριότητες.…

Χειροτεχνίες | Ζωγραφική | Μαστορέματα | Ράψιμο

Δραστηριότητα: Χειροτεχνίες Ζωγραφική Μαστορέματα Ράψιμο Καθοδήγηση: Πολλές δραστηριότητες αναψυχής προσφέρουν στους ανθρώπους με άνοια χαρά και την αίσθηση ότι έχουν δυνατότητες Παράδειγμα: Πολύ καλή ομαδική…

Πολυαισθητηριακή διέγερση

Δραστηριότητα: Πολυαισθητηριακή διέγερση Καθοδήγηση: Διέγερση συγκεκριμένων αισθήσεων Snoezel (διέγερση πολλών αισθήσεων ταυτόχρονα). Χορός (ενσωματώνει απτικές και κιναισθητικές αισθήσεις) Παράδειγμα:: 20 – 30 λεπτά