Πίσω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια

0% ολοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1: Τύποι Άνοιας και διαφορετικές προσεγγίσεις για επαγγελματίες φροντιστές
  3 Θέματα
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 2. Ενότητα 2: Φροντιστές ατόμων με Άνοια
  7 Θέματα
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 3. Ενότητα 3: Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης (CST) για άτομα με άνοια
  9 Θέματα
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 4. Ενότητα 4: Περιβάλλοντα Φιλικά προς τα άτομα με Άνοια
  5 Θέματα
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
Πρόοδος ενότητας
0% ολοκληρωμένο

Στόχος

Ο σκοπός είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών, που στοχεύουν στη μάθηση συμπεριφορικών δεξιοτήτων, για τη σωστή διαχείριση της διαβίωσης με ένα άτομο που έχει άνοια.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της θεματικής, θα:

 • Αποκτήσετε βασικές γνώσεις για να εκτελείτε τις καθημερινές δραστηριότητες φροντίδας του ατόμου, που χρειάζεται βοήθεια.
 • Αποκτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή και την παροχή πρώτων  βοηθειών.
 • Αποκτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα σας φανούν χρήσιμες, στην υποστήριξη του ατόμου με άνοια, με διαφορετικούς βαθμούς ανάγκης.
 • Αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το χειρισμό συσκευών και βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται.

Εισαγωγή

Εναπόκειται στο/στη φροντιστή να γνωρίζει τη σημασία των βασικών αναγκών. Το άτομο με άνοια δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, άρα είναι δουλειά ενός/μιας καλού/ής φροντιστή να αποκτήσει ψυχολογικές δεξιότητες όπως, για παράδειγμα, η αδιαπραγμάτευτη αποδοχή και η ενσυναίσθηση, η θαλπωρή και η εγγύτητα. Είναι σημαντικό να ξέρετε ποιος/-α είστε και τις προηγούμενες εμπειρίες σας και να τις λαμβάνετε υπόψη

Ως άνθρωποι, εξαρτόμαστε από την αμοιβαία αναγνώριση, σεβασμό και εμπιστοσύνη. Αυτές οι ανάγκες δεν μας εγκαταλείπουν επειδή υποφέρουμε από άνοια, αλλά γίνεται δυσκολότερο να τις εκφράζουμε και να τις ικανοποιούμε. Εξαρτάται από το/τη φροντιστή να αντιλαμβάνεται τη σημασία των βασικών αναγκών.

Η προσωποκεντρική φροντίδα είναι προαπαιτούμενο, για την ανάπτυξη μιας επαρκούς φροντιστικής νοοτροπίας.

2.5.1 Απαιτήσεις βασικών γνώσεων

 • Προσωπική υγιεινή και τεχνικές ένδυσης που βασίζονται στο στάδιο μη αυτοεξυπηρέτησης. Στοιχεία υγιεινής και προφύλαξης, περιστάσεις έκτακτης ανάγκης, μόλυνση και μεταδοτικές ασθένειες.
 • Στοιχεία πρώτων βοηθειών και οδηγίες, που πρέπει να ακολουθηθούν στις πιο κοινές κρίσιμες περιστάσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ο αξιωματικός πρώτων βοηθειών, δεν έχει στις αρμοδιότητές του, να παρέχει φαρμακευτική ή ιατρική αγωγή στον/-ην τραυματία, ο/η οποίος/-α, όταν είναι εφικτό, πρέπει να ανατεθεί σε ειδικευμένο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά έχει το πολύ σημαντικό καθήκον της πρώτης διαχείρισης του ατυχήματος.
 • Βασικές αρχές ορθωτικών , βοηθημάτων και θεραπείας αποκατάστασης.
 • Εργαλεία και τεχνικές για τον χειρισμό, την κινητοποίηση, την στήριξη κίνησης και βάδισης των μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων. Οι βασικές συσκευές και βοηθήματα που βρίσκονται σε χρήση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την όραση και την ακοή.

Σύνοψη

Βασικά σημεία:

 1. Η κατανόηση των αλλαγών που ο/η ασθενής με άνοια θα περάσει, θα βοηθήσει το/τη φροντιστή στο να προετοιμαστεί
 2. Ο/Η φροντιστής είναι υποχρεωμένος/-η να κατανοεί επίσης πότε θα χρειαστεί να ζητήσει βοήθεια ειδικού – δεν μπορεί να κάνει τα πάντα

Κατάλογος αναφορών

Alzheimer’s Society. 2013. Building dementia-friendly communities: a priority for everyone. London: Alzheimer’s Society.

Περαιτέρω αναγνωστικές παραπομπές