Δραστηριότητες «φιλικές» για τα άτομα με άνοια

Εργαλειοθήκη για δραστηριότητες φιλικές προς την άνοια

Αυτή η εργαλειοθήκη απευθύνεται σε επαγγελματίες φροντιστές (κοινωνικούς βοηθούς, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, ψυχολόγους, κ.α.) και μη επαγγελματίες (φίλους, εθελοντές, μέλη οικογενειών κ.α.) ώστε να τους παρέχει πληροφορίες, πηγές και συμβουλές με μία μορφή Οδηγιών και με μία σειρά από Προτάσεις προκειμένου να είναι ικανοί να:
• Υποστηρίξουν άτομα με άνοια ώστε να είναι περισσότερο δραστήρια και ανεξάρτητα στην καθημερινή τους ζωή (σεβασμός)
• Παρέχουν χρήσιμη καθοδήγηση στο πως οι φροντιστές να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωή, κερδίζοντας περισσότερο προσωπικό χρόνο
• Να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες, που να μπορούν να υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα.

Σύντομα θα είμαστε έτοιμοι!

Παρακαλούμε εγγραφείτε παρακάτω και μείνετε συντονισμένοι με το έργο μας.