Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια

User Guide GR

Εισαγωγή

Σε όλες τις χώρες με αυξημένο πληθυσμό ηλικιωμένων ατόμων, ο αριθμός των ατόμων με άνοια, ή με κίνδυνο να διαγνωστούν με άνοια, συνεχίζει να αυξάνει. Η ενημέρωση για την άνοια, αποτελεί βασική προτεραιότητα για όλο το ανθρώπινο δυναμικό της φροντίδας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Το προσωπικό της Κλινικής Φροντίδας και Υποστήριξης χρειάζεται να είναι ενημερωμένο για την βέλτιστη πρακτική των μεθόδων παροχής φροντίδας για τα άτομα με άνοια. Η προσωποκεντρική φροντίδα, της οποίας υπέρμαχος είναι ο Τom Kitwood, αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα αλλαγής στη μεθοδολογία. Μέρος αυτού του είδους της φροντίδας θα σχετίζεται με πρακτικές συμβουλές, όπως, για παράδειγμα, πως να δημιουργήσεις κανείς ένα περιβάλλον φιλικό προς τα άτομα με άνοια, το οποίο θα βοηθάει τα άτομα αυτά, να ζουν μια καλύτερη και πιο ενεργητική ζωή.

Η κατανόηση των τύπων των διαθέσιμων παρεμβάσεων είναι χρήσιμη – μαζί με την ενημέρωση και την κατανόηση των εξειδικευμένων αναγκών των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, είτε αυτοί/ές είναι επαγγελματίες, εθελοντές/ριες ή μέλη της οικογένειας. Η Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης (CST) αποτελεί ένα τύπο παρέμβασης, που περιγράφεται λεπτομερώς σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η CST είναι μια πρακτική μέθοδος, που αναπτύχθηκε στο Η.Β. από το University College London (UCL), και είναι μια αποδεικτικής βάσης, ομαδική ή ατομική θεραπεία για άτομα με άνοια. Σήμερα εξασκείται σε όλο τον κόσμο.

Περιεχόμενα εκπαιδευτικού προγράμματος

Επέκταση όλων
+22 Εγγεγραμμένος
Ανοιχτή εγγραφή για όλους

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Includes

  • 4 Ενότητες
  • 24 Θέματα
  • 4 Ερωτήσεις γνώσεων
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificate