Tilbage til kurset

Uddannelseskursus for professionelle omsorgspersoner til mennesker med demens

0% Afslut
0/0 Trin
Modul gennemførsel
0% Afslut

Formål/mål

Dette emne beskriver de fælles fordele for mennesker med demens og deres plejere under og efter implementeringen af CST.

Læringsudbytte

Når du har gennemført modulet, vil du finde ud af:

  • CST’s fordele for personen og dennes omsorgspersoner.

Introduktion

Som en langvarig og ofte uforudsigelig tilstand har demens ikke kun en betydelig indvirkning på den demensramtes liv, men også på dem, der er involveret i deres pleje. CST kan være et nyttigt redskab for både omsorgspersoner og personer med demenssygdomme. Undersøgelser i Det Forenede Kongerige og på verdensplan har vist, at både personer med demens og plejere af familie eller venner under CST værdsætter mental stimulering og deltager i meningsfulde aktiviteter, som hjælper dem med at holde kontakten og opleve den verden, der omgiver dem, bedre. [1].

3.6.1 Velvære

Deltagelse i CST-interventionen motiverer mennesker med demens til at holde deres sind aktivt og søge efter mere information om mental stimulering. Mere præcist viser resultaterne af flere undersøgelser, at denne behandling forbedrer hukommelsen, sproget, koncentrationen, problemløsningen, den verbale sprogfærdighed samt velbefindende hos mennesker med demens. Deres plejere oplever også en forbedret kommunikation og interaktion med den person, de plejer, samtidig med at deres livskvalitet og psykologiske velbefindende bevares.

Hidtil har den dominerende konceptuelle model for pleje været stress-coping-modellen, som går ud fra, at indtræden og udvikling af kronisk sygdom og fysisk handicap er stressende for både personen med demens og den pårørende. Derfor forventes det, at der ved at øge personen med demenssygdomens kognitive evner og trivsel gennem CST også sker en forbedring af familieplejernes humør og trivsel.

Det er især den hjemmebaserede kognitive stimuleringsintervention (iCST), som kræver, at familieplejere leverer terapien, der har givet beviser for en forbedring af plejernes velbefindende. I betragtning af at iCST forbedrer kvaliteten af plejeforholdet og plejerens trivsel betydeligt, kan programmet være en nyttig del af skræddersyede hjemmeplejepakker, som kan bidrage til at fastholde mennesker med demens i deres eget hjem i længere tid. Dette har også potentiale til at forlænge plejernes evne til at yde pleje til personen med demens samt bidrage til omkostningseffektiviteten af demenspleje [2].

3.6.2 Kommunikation

Efterhånden som sprogdimensionen forbedres under CST, vil kommunikationen og den sociale interaktion mellem den demente person og folk omkring ham/hende efterfølgende også blive forbedret. Forbedring i kommunikationen af tanker og følelser kan tjene som en indikator for ændringer i livskvalitet efter forbedring af kognitive funktioner. Mennesker med demens og familieplejere værdsatte CST-sessioner som et redskab, der gjorde det muligt for dem at indlede samtaler og skabte en ramme for kommunikation. Det giver begge parter mulighed for at tilbringe kvalitetstid sammen og fungerer som en hjælp til kommunikation, samtidig med at det forbedrer plejerens sundhedsrelaterede livskvalitet og humør. [3].

Resumé

Vigtigste punkter:

  • Undersøgelser har vist, at det kan have positive fordele for begge parter at inddrage plejere i kognitive stimuleringsinterventioner for den person, som de plejer.
  • CST forbedrer både demensramtes og deres plejeres velbefindende og kommunikation.

Kilder

  1. Leung, P. (2019). People’s experiences of cognitive stimulation therapy. A qualitative understanding. In: Yates, A., YatesJ., Orrell M., et al (editors). Cognitive stimulation therapy for dementia: history, evolution, and internationalism. 1st edition. Oxford: Routledge.
  2. Aguirre, E., Hoare, Z., Spector, A., Woods, R., Orrell, M. (2014). The effects of a Cognitive Stimulation Therapy [CST] program for people with dementia on family caregivers’ health. https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2318-14-31
  3. T., Shazli, G., Ponnusamy, S. (2016). The acceptability and usefulness of CST for older adults with dementia: a narrative review. International Journal of Alzheimer’s Disease. https://www.hindawi.com/journals/ijad/2016/5131570/

Supplerende læsning